Likvidácia azbestu CENA & SLUŽBY CENA & SLUŽBY Čo zahŕňa likvidácia
azbestu, CENA.
Likvidácia azbestu KONTAKT 0907 872 591 Všetky ostatné kontakty
nájdete tu.

Likvidácia azbestu CENA & SLUŽBY

Likvidácia azbestového potrubia v stupačkách

CENA 70,- Eur / byt

Najzákladnejším princípom odbornej likvidácie azbestu zo AZC stupačiek bytových domov je zamedziť uvoľneniu azbestových vlákien do obytného priestoru. Preto sa likvidácia azbestu našou spoločnosťou riadi naslednovým postupom:

Likvidácia azbestu z AZC stupačiek zahŕňa:

 1. Povolenie od Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ) na demontáž a likvidáciu azbestu z AZC stupačiek.
 2. Povolenie od Odboru Starostlivosti o Životné Prostredie (OÚŽP) pre manipuláciu s odpadmi v AZC stupačkách.
 3. Vytvorenie vzduchotesného priestoru, oddelenie pracoviska likvidácie azbestu od obývacích priestorov.
 4. Inštalácia odsávacieho systému pre zachytávanie častíc azbestu vo vzduchu.
 5. Penetračný postrek a vysávanie pracoviska likvidácie azbestu techológiou HEPA, priemyselným vysávačom.
 6. Demontáž stupačky, odstránenie AZC potrubia a vymanenie AZC materialov z betónu.
 7. Bezpečné uzavretie azbestových materialov do hermeticky uzatváraných PE vriec s príslušným označením a katalógovím číslom.
 8. Následné znovu vysávanie a postriekanie pracoviska likvidácie azbestu prípravkom pre zlepenie nebezpečných častíc azbestu vznášajúcich sa voľne vo vzduchu.
 9. Kontrolné meranie v stupačkách na zistenie azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži v zmysle nariadenia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ).
 10. Odvoz na skládku nebezpečných odpadov TO.
 11. Zaplatenie poplatku za skladovanie azbestu na skládke nebezpečných odpadov TO.

Likvidácia azbestových STRIECH (krytín).

Cena 9 Eur / m2

Najzákladnejším princípom odbornej likvidácie azbestovej krytiny, striech je taktiež zamedziť uvoľneniu azbestových vlákien do voľného ovzdušia. Preto sa likvidácia azbestu našou spoločnosťou riadi naslednovým postupom:

Likvidácia azbestových STRIECH (krytín) zahŕňa:

 1. Povolenie od Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ) na demontáž a likvidáciu azbestu z krytiny, striech.
 2. Povolenie od Odboru Starostlivosti o Životné Prostredie (OÚŽP) pre manipuláciu s odpadmi na krytinách, strechách.
 3. Vytvorenie vzduchotesného priestoru, oddelenie pracoviska likvidácie azbestu od vonkajšieho priestoru.
 4. Inštalácia odsávacieho systému pre zachytávanie častíc azbestu vo vzduchu.
 5. Penetračný postrek a vysávanie pracoviska likvidácie azbestu techológiou HEPA, priemyselným vysávačom.
 6. Demontáž krytiny, strechy, odstránenie AZC potrubia a vymanenie AZC materialov z betónu.
 7. Bezpečné uzavretie azbestových materialov do hermeticky uzatváraných PE vriec s príslušným označením a katalógovím číslom.
 8. Následné znovu vysávanie a postriekanie pracoviska likvidácie azbestu prípravkom pre zlepenie nebezpečných častíc azbestu vznášajúcich sa voľne vo vzduchu.
 9. Kontrolné meranie okolia krytiny, strechy na zistenie azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži v zmysle nariadenia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ).
 10. Odvoz na skládku nebezpečných odpadov TO.
 11. Zaplatenie poplatku za skladovanie azbestu na skládke nebezpečných odpadov TO.